Využíváme výukové programy Junior Achievement

Předmětová komise odborných ekonomických předmětů se rozhodla využít nabídky Junior Achievement, o. p. s., a objednala pro potřeby výuky našich žáků dva výukové programy. Jedná se o výukový program JA e-Ekonomie a JA Etika v podnikání.
 
Výukový program JA e-Ekonomie je využíván v hodinách předmětu „Ekonomika“ u končících ročníků učebních oborů, a sice ve třídách 3E, 3T a 3PZ. Výukový program JA Etika v podnikání byl vybrán pro II. ročník oboru Podnikání k rozšíření učiva v předmětu „Chod podniku“.
 
Věříme, že oba výukové programy přispějí ke zvýšení atraktivnosti uvedených předmětů.
Bližší informace můžete najít na www.jaczech.cz.
 
Jana Plchová
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS