Výuka metodou CLIL - zábavná a efektivní

Moderní škola neznamená novou fasádu, ale způsob, jak učitelé se svými žáky pracují.

Současný student odmítá „biflování“. V našich ateliérech se letos rozběhla nová výuková metoda, která se nazývá CLIL.

Trochu teorie:
CLIL, čili Content and Language Integrated Learning, obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace. Jedná se tedy o cílenou integraci cizího jazyka do předmětů, které si studenti zvolili díky svému profesnímu zájmu. CLIL se velmi rychle rozšiřuje v evropském kontextu, a to ve dvou formách. V tzv. soft CLILu učitelé jazyků začleňují tematický obsah např. odborného předmětu . Tzv. hard CLIL představující výuku, v níž část nebo celé osnovy jednoho i více předmětů jsou vyučovány v cizím jazyce.

Právě tato metoda se využívá u našich výtvarníků. Vyžaduje to výbornou jazykovou výbavu odborného učitele, kterým je v tomto případě magistr umění Štěpán Vrbický. Studenti se učí umění fotografování a současně posilují svoji angličtinu.

M. Bašná
foto: Štěpán Vrbický

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS