Výtvarná soutěž „Cesta do neznáma“

Výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. tříd, vyhlašovaná každoročně naší školou, se pomalu stává tradicí. Pro letošní ročník bylo zvoleno téma „Cesta do neznáma“. Na naši výzvu zareagovalo a do soutěže poslalo svoje práce 28 žáků z pěti základních škol z okolí.

U řady prací, z nichž mnohé měly vynikající úroveň, byl patrný vztah a pozitivní přístup učitele k žákům i jeho profesionalita. Hodnocení prací nebylo pro odbornou porotu vůbec snadné. Po zralé úvaze se nakonec porota rozhodla hodnotit práce žáků 8. a 9. tříd společně.

Překvapivě zvítězil žák 8. třídy ZŠ Lysice Daniel Dufek. Druhé místo obsadila žákyně 9. třídy ZŠ Letovice Eliška Suchánková a na třetím místě se umístila Abigail Pyne, rovněž žákyně 8. třídy ZŠ Letovice. Tito výherci obdrželi hodnotné poukazy na výtvarné potřeby dle vlastního výběru.

 

Kromě toho se porota rozhodla udělit Čestná uznání dalším osmi žákům za vysokou úroveň jejich soutěžních prací.

  • Aleksandra Barbaťuková, 9.A, ZŠ Polička
  • Adam Jílek, 9.B, ZŠ Polička
  • Tereza Hauptová, 9.tř., ZŠ Polička
  • Nela Sílová, 9.A, ZŠ Letovice
  • Pavlína Kalhousová, 9.D, ZŠ Letovice
  • Zuzana Přibylová, 9.tř., ZŠ Boskovice – Sušilova
  • Kamila Ševčíková, 8.C, ZŠ Lysice
  • Lenka Straková, 8.A, ZŠ Lysice

Přátelské setkání účastníků soutěže, spojené s vyhodnocením výsledků, proběhlo 8. prosince v prostorách MSŠ Letovice.

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS