VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2021

 Umělecká rada
Masarykovy střední školy Letovice

vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma
„Podivuhodná džungle „

Propozice a přihláška


1) Soutěž je určena: žákům 8. a 9. tříd základních škol
2) Termín podání přihlášky: do 30.10.2021 poštou či elektronicky
3) Použitá výtvarná technika: kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
4) Formát: A3
5) Maximální počet odevzdaných prací: 1
6) Termín pro odevzdání díla: do 15.11.2021 na adresu: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, k rukám předsedy umělecké rady školy, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice

Soutěžní práce budou vyhodnoceny uměleckou radou školy (složenou z výkonných umělců, kteří působí jako odborní učitelé uměleckých oborů školy).

Vyhodnocení prací: účastnící soutěže budou pozváni na vyhodnocení prací, které se uskuteční (podle situace) v budově školy Tyršova 500/6, Letovice.
Vítězům budou předány hodnotné ceny:
1. místo - poukaz na zakoupení výtvarných potřeb v hodnotě 2000 Kč
2. místo - poukaz na zakoupení výtvarných potřeb v hodnotě 1000 Kč
3. místo - poukaz na zakoupení výtvarných potřeb v hodnotě 500 Kč

Pokud účastník obsadí ve výtvarné soutěži 1-3. místo a podá si přihlášku ke studiu do uměleckého oboru školy, bude bodově zvýhodněn v kritériích pro přijetí ke studiu do oborů 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (čtyřletý s maturitní zkouškou)
a 82-51-H/04 Umělecký keramik (tříletý s výučním listem). Kritéria pro přijetí do uvedených oborů jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.stredni-skola.cz


S pozdravem

Ing. Helena Marešová,
ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS