Výsledky voleb do Školské rady

Dne 13. 9. 2017 proběhly volby do školské rady Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace s tímto výsledkem:

zvolení zástupci pedagogických pracovníků:

  • Bc. Martina Brtnická, učitelka odborného výcviku
  • Ing. Hana Dostálová, učitelka
  • Jitka Greifová, vychovatelka

zvolení zástupci žáků a zákonných zástupců:

  • Ivana Zemachová, žákyně
  • Lukáš Korčák, žák
  • Filip Holas, žák

Další tři členové školské rady budou jmenováni zřizovatelem. Školská rada tedy byla řádně zvolena a může zahájit činnost.

V Letovicích dne 14. 9. 2017

Ing. Helena Marešová

Výsledky voleb do školské rady, 13.9.2017

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS