Vynikající výsledky našich žáků v Enersolu 2013

FOTOGALERIE ZDE

Šamonil a ČarnýVe středu 20. února 2013 se na zámku v Letovicích uskutečnil 9. ročník přehlídky žákovských projektů z oblasti environmentálního vzdělávání ENERSOL 2013. Mezi přítomnými byli nejen žáci, členové organizačního týmu, zástupci odborné poroty, ale také významní hosté. Pozvání přijali člen rady a náměstek hejtmana JmK pan Ing. Stanislav Juránek, starosta města Letovice pan Vladimír Stejskal, náměstkyně ředitele NÚV paní Jitka Pohanková, ředitelé a pedagogové ze zapojených škol z JmK a zástupci firem.
Konferenci zahájila Ing. Helena Marešová, zástupkyně ředitelky naší školy. Celé dopoledne slovem provázel pan Ing. Jaroslav Doskočil, gestor RVC. Autoři projektů prezentovali své práce ve třech kategoriích a byli hned hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Prezentace se dotýkaly různých oblastí obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí. 
Po obědě proběhlo vyhodnocení, kde porota hodnotila na základě celorepublikových pravidel tři aspekty - formální úpravu písemné podoby práce, odbornou stránku práce a prezentaci jednotlivých účastníků.


A jak to všechno dopadlo?

Kategorie ENERSOL A PRAXE

Příjmení a jméno Název práce Koordinátor Škola Přepočtené body Pořadí
Šamonil Kamil, Čarný Ivan Hlubinný vrt pro tepelné čerpadlo na Skalním mlýně v Moravském krasu Ing. Jan Pořízek Masarykova střední škola 65,02

1.

Ryšavý Filip Bioplynová stanice Miroslav Ing. Radovan Besednjak SOŠ a SOU Znojmo 57,05 2.
Horáček Pavel Energie našich dětí - tepelné čerpadlo Alena Doskočilová Masarykova střední škola 54,95 3.
Odvárka Miroslav Slaměný dům Ing. Blanka Nevyhoštěná Masarykova střední škola 49,99 4.

Kategorie ENERSOL A INOVACE

Příjmení a jméno Název práce Koordinátor Škola Přepočtené body Pořadí
Gryc Matěj, Lovecký Marek

 Tak trochu jiný pohled na marihuanu

Ing. Ivo Hamerník SPŠEIT BRNO 69,07 1.
Dočkal Radek Emise spalovacích motorů Ing. Martin Bochníček SŠDOS Moravský Krumlov 56,99 2.

 


Kategorie ENERSOL A INOVACE

Příjmení a jméno Název práce Koordinátor Škola Přepočtené body Pořadí
Renzová Dana, Slačálková Barbora Putovní pohár Enersolu Jiří Brtnický Masarykova střední škola 52,16 1.

 


Tito studenti vytvořili reprezentační tým JmK a jeho barvy budou hájit na národní přehlídce, která se uskuteční 21. - 22. března 2013 v Chebu. 

Všichni prezentující obdrželi věcné odměny, za což náleží poděkování všem našich sponzorům. Přítomní se dobře bavili, dozvěděli se hodně nových, zajímavých informací, prodiskutovali své názory a navázali ńová přátelství. Zástupci z naší školy dosáhli vynikajících výsledků, za což jim i jejich koordinátorům náleží velký dík.
 

Alena Doskočilová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS