Výlet a exkurze třídy S3

Třídenní výlet S3 spojený s exkurzí odpovídal našemu studijnímu zaměření Stavebnictví – pozemní stavby.
Cílem naší cesty byla Strážnice, kde jsme navštívili skanzen lidové architektury. Žáci se v reálu seznámili se stavbami stavěnými tradičním způsobem ze dřeva a z vepřovic s doškovou nebo šindelovou střechou, které jsou i v současnosti populární z ekologických hledisek a z důvodů udržitelné výstavby. Také jsme si prohlédli splavný Baťův kanál – ukázku inženýrských vodních staveb. V rámci opakování dějin architektury jsme navštívili neorenesanční zámek ve Strážnici. A v kempu nás čekaly tradiční výletní „povinnosti“ táborák, opékání buřtů a míčové hry :)

Fotografie z Výletu a exkurze

Ing. Bc. Andrea Ježková

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS