Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Země splněných přání" pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ

Umělecká rada
Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace

vyhlašuje výtvarnou soutěž
na téma „Země splněných přání" žáků 8. a 9. tříd základních škol

1) Soutěž je určena :              žákům 8. a 9. tříd základních škol
2) Termín podání přihlášky:    do 15. 1. 2021 poštou či elektronicky
3) Použitá výtvarná technika: kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
4) Formát:                               A3
5) Maximální počet odevzdaných prací: 1
6) Termín pro odevzdání díla: do 19. 2. 2021 na adresu Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, k rukám předsedy Umělecké rady školy, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice

Soutěžní práce budou vyhodnoceny Uměleckou radou školy (složenou z výkonných umělců, kteří působí jako odborní učitelé uměleckých oborů školy).

Vyhodnocení prací: účastnící soutěže budou pozváni na vyhodnocení prací, které se uskuteční (podle situace) v budově školy Tyršova 500/6, Letovice.

Pokud účastník obsadí ve výtvarné soutěži 1 – 3. místo a podá si přihlášku ke studiu do uměleckého oboru školy, bude bodově zvýhodněn v kritériích pro přijetí ke studiu do oborů 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (čtyřletý s maturitní zkouškou) a 82-51-H/04 Umělecký keramik (tříletý s výučním listem).
Kritéria pro přijetí do uvedených oborů jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.stredni-skola.cz

Ing. Helena Marešová,
ředitelka školy


Příloha:
Přihláška do výtvarné soutěže „Země splněných přání“

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS