Vyhlášení voleb do Školské rady

V souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem vyhlašuji volby do školské rady zřízené při Masarykově střední škole Letovice, příspěvkové organizaci.

 

Termín a místo konání voleb:

Volby 3 členů školské rady – zástupců pedagogických pracovníků školy a 3 členů školské rady – zástupců zletilých žáků školy a zákonných zástupců nezletilých žáků školy se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 9.00 do 15.00 hodin v učebně č. U01 budovy Tyršova 500/6.

 

Způsob a lhůta uplatňování kandidatur na člena školské rady:

Návrhy na kandidáty lze předat či zaslat na formuláři „Návrh kandidáta“ do 3. května 2024 k rukám ředitelky školy, která je zaeviduje a jejich seznam zveřejní v budově školy a na internetových stránkách školy v úterý dne 7. května 2024.

Vyhlášení voleb

Informační dopis - zletilí a zákonní zástupci nezletilých 2024

Návrh kandidáta - zletilí a zákonní zástupci nezletilých

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS