Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s par. 167 zákona 564/2004 Sb. (školský zákon) volby do školské rady.

Volby do školské rady na další období proběhnou 15.6.2021

Seznam kandidátů navržených pro volby 2021

Základní informace:

  • Třetinu členů školské rady (3 osoby) volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu (3 osoby) volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu ( 3 osoby) jmenuje zřizovatel.
  • Týž člen školské rady nemůže být současně zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
  • Kandidátem na člena školské rady (dále také „kandidát“) může být každý občan plně svéprávný.

Vyhlášení voleb 2021

Volební řád

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS