VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby 3 členů školské rady – zástupců pedagogických pracovníků školy a 3 členů školské rady – zástupců zletilých žáků školy a zákonných zástupců nezletilých žáků školy se uskuteční ve středu  13. září 2017 od 9.00 do 15.00 hodin v učebně č. U02 budovy Tyršova 500/6 (1. poschodí).

 
Návrhy na kandidáty z řad pedagogických pracovníků, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků šlo podávat na sekretariátě do 8.září 2017.
 
Zde jsou volitelní kandidáti:
Kandidáti za pedagogické pracovníky:
1) Bojdová Pavla PaedDr., učitelka
2) Brtnická Martina Bc., učitelka
3) Čermák Tomáš Ing., učitel
4) Dostálová Hana Ing., učitelka
5) Greifová Jitka, vychovatelka
6) Kintrová Ludmila Ing., učitelka
7) Stöhrová Zdeňka Mgr., učitelka
8) Vítková Miroslava Mgr. , učitelka
 
Kandidáti za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:
1) Folkmanová Jolana – zákonný zástupce nezletilého žáka
2) Holas Filip, zletilý žák školy
3) Korčák Lukáš, zletilý žák školy
4) Zemachová Ivana, zletilá žákyně školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS