Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro všechny obory s výjimkou oborů uměleckých

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) první kolo přijímacího řízení do všech nabízených oborů s výjimkou oborů uměleckých a stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a forem vzdělávání, způsob hodnocení splnění kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání.

Upozorňujeme na změny v přijímacím řízení, ke kterým došlo zejména na základě opatření MŠMT, kterým se mění pravidla přijímacího řízení ve školním roce 2020/21 a novely vyhlášky č. 353/2016: 

  • V případě, že počet přihlášek ke vzdělávání bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná přijímací zkouška se nekoná.
  • Rozhodnutí o případném nekonání jednotné přijímací zkoušky bude na internetových stránkách školy zveřejněno nejpozději do 8. března 2021 a nejpozději do 19. března 2021 bude písemně sděleno uchazečům
  • Hodnotí se průměrný prospěch a chování dosažené v 1. pololetí posledního roku studia a v 1. pololetí předposledního roku studia

 

DO OBORŮ
* - Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání

Kritéria přijetí do technických oborů - 1. kolo

OBOR Délka vzdělávání Způsob ukončení Příjímaní žáci Přijímací zkoušky Talentové zkoušky Potvrzení lékaře Prospěchové stipendium
Nábytkářská a dřevařská výroba   4 M 20
Truhlář  3  Z  28
Stavebnictví - pozemní stavby  4  M  28
Zedník  3  Z  17
Elektrikář-silnoproud  3  Z  18
Prodavač  3  Z  17
Podnikání  2  M  25  

 Přihlášky se podávají do 1.3. 2021. Přihlášku zasílejte na adresu školy nebo předejte osobně na sekretariátě školy.

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS