Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do všech oborů vzdělání s výjimkou oborů uměleckých

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) první kolo přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky a stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a forem vzdělávání, způsob hodnocení splnění kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky 2022

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS