Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení do oboru 82-51-H/04 Umělecký keramik

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení do oboru 82-51-H/04 Umělecký keramik

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s §60f zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon další kolo přijímacího řízení do obou 82-51-H/04 Umělecký keramik.

Přihlášky ke studiu uvedeného oboru lze podávat průběžně. Uchazeči budou přijímání, po úspěšném složení talentové zkoušky, do naplnění kapacity oboru.

Ředitelka dále stanovila Kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro další kola přijímacího řízení do oboru Umělecký keramik.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS