Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení do uměleckých oborů

Ředitelka školy vyhlašuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, posledním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění další kola přijímacího řízení

do oborů: 

Přihláška do uměleckých oborů s talentovou zkouškou 

Přihlášky se podávají průběžně a žáci jsou přijímání postupně do naplnění kapacity.

Kritéria uměleckých oborů pro přijetí do naplnění kapacity

Ing. Helena Marešová,

ředitelka

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS