Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do všech oborů s výjimkou oborů uměleckých

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení do všech oborů s výjimkou oborů  uměleckých a stanoví jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení splnění kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů a forem vzdělávání.

Přihlášky ke studiu se podávají nejpozději do 1. března 2018.

Kriteria pro přijetí pro neumělecké obory 2018

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS