Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do uměleckých oborů

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, první kolo přijímacího řízení do uměleckých oborů:

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - Design keramiky

82-51-H/04 Umělecký keramik

a stanovila jednotná kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů - níže.

Kritéria přijímání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

 

Přihlášky se podávají do 30. listopadu 2020.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS