Víte, jaké je to být dezinformátorem?

Třetí ročník studijních oborů provázelo v anglickém jazyce téma FAKE NEWS. Nárůst nedůvěryhodných či falešných zpráv v online prostředí je v současné době obrovský, a to nejen v souvislosti s onemocněním covid-19.

Z důvodu uzavření škol probíhala naše diskuse v příhodném prostředí, a to formou online schůzek. Zaměřovali jsme se na následující otázky a tvrzení: „Where do you get your news? Which sources do you use? Will newspapers disappear in the future? Which of these topics interest you the most? Politics, celebrities, sport, fashion, culture, crime, or the art? What do you think about this sentence? It must be true because I read it on the Internet.” Procvičovali jsme schopnost vyjádřit se k aktuálnímu dění, výslovnost a slovní zásobu v cizím jazyce spjatou s tímto tématem.

Studenti si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být dezinformátorem. Prostřednictvím webových generátorů vytvářeli fake news v anglickém jazyce. Nechtěli jsme se zaměřovat pouze na téma současné pandemie, a tak si studenti volili libovolná témata.

Výsledky snažení můžete posoudit sami. Jsou jejich fake news uvěřitelné či nikoliv?

Je nutné podotknout, že účelem nebylo studenty navádět k šíření falešných zpráv, ale nahlédnout na tuto problematiku z jiného úhlu pohledu. Uvědomit si, jakým způsobem nás manipulátoři mohou ovlivňovat, jak to poznáme a jak se můžeme chránit.

Dokážete také vy rozpoznat tuto formu manipulace?

Hana Páralová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS