Víčka pro Nelinku sbíráme dál!

Školní parlament zajišťuje i nadále sběr víček pro malou Nelinku. Máme připraveny další dva plné pytle víček k odvozu. Celkem se podařilo nasbírat 9 velkých pytlů víček od začátku školního roku a přispět tak na nákladnou léčbu Nelinky. Na sběru víček se zejména podíleli žáci třídy EV4 a P1A, kteří vytrvale během celého školního roku víčka shromažďovali a předávali koordinátorce školního parlamentu.

 

I v následujícím období se můžete aktivně zapojit do podpory léčby Nelinky z Vendolí a sbírat plastová víčka i během školních prázdnin. Věřím, že začátkem školního roku budeme opět kontaktovat rodinu Nelinky s tím, že máme připraveny další pytle plastových víček k odvezení.

 

Všem, kteří plastová víčka pro Nelinku sbírají, patří velké poděkování!

 

 

 

Autorka textu: Ing. Jana Plchová, koordinátorka školního parlamentu

 

 

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS