V Masarykově střední škole v Letovicích se opět kouzlilo !

Studenti školy měli možnost jako v loňském roce zhlédnout v hudebním sále školy vánoční besídku.
Na 13. prosince si ji připravili členové literárně - dramatického kroužku, kteří všem zúčastněným "vykouzlili" v tomto adventním čase příjemnou sváteční atmosféru.


Mohli jsme si vyslechnout básně s vánoční tématikou, připomenout si vánoční tradice a zvyky i se nechat poučit o významu a původu některých dní vánočního období.
Působivý byl i přednes balady K.J.Erbena - Štědrý den.


Celým programem nás provázely kouzelné melodie, které si nacvičili na klavír studenti M. Bránská a na kytaru J. Kabelka.
I ostatním účinkujícím - K. Girgové, A. Toulové, K. Brnové, L. Zouharovi, P. Horáčkovi, V. Válové, D. Renzové patří velký dík za to, že nám připravili hezký kulturní zážitek.

Irena Petrů

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS