Úspěchy Masarykovy střední školy Letovice v projektu Masaryk do škol

I když se žáci naší školy prezentují spíše v praktických soutěžích jako řemeslně zdatní a úspěšní, studují v naší škole též žáci se širokými celospolečenskými zájmy. Důkazem toho je účast na celostátní soutěži vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Masarykovým demokratickým hnutím „ Tomáš Garrigue Masaryk – život, dílo a odkaz pro současnost“.

Soutěž je organizována v rámci projektu „ Masaryk do škol“, aby se mladá generace seznamovala s nadčasovým významem Masarykových činů a myšlenek zvláště v současné problematické době. K pochopení odkazu T. G. Masaryka bylo nutno prostudovat spoustu dostupné literatury, čehož se naši žáci vždy zhostili velmi dobře.

Vytvořili kvalitní práce na témata například Aktuálnost T.
  G. Masaryka pro dnešní dobu očima studentů, Masaryk a Velká válka, T. G. Masaryk a československé legie, Pátečníci a nebývalého úspěchu dosáhlo pojednání na téma Srovnání T. G. Masaryka se současnou politickou reprezentací. Tyto soutěžní práce, které vzešly pílí žáků naší školy, vždy byly ohodnoceny velmi dobře a žáci se umístili na čtvrtém, třetím a třikrát na druhém místě, což je v celostátním měřítku veliký úspěch.

Byli pozváni na slavnostní vyhodnocení soutěže do krásných prostor Magistrátu hlavního města Prahy, kde jim kromě pěkné finanční odměny byly předány diplom a Čestná medaile T.G. Masaryka, která je udělována za mimořádné činnosti a pouze významným osobnostem. Po krátkém slavnostním programu a bohatém rautu si odváželi též milou vzpomínku.                                  

PaedDr. Pavla Bojdová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS