Udržitelný rozvoj v našem městě a naší škole aneb Debata ke Dni ekoškol

Naše pozvání s nadšením přijal a v pátek 8. listopadu 2019 nás navštívil Mgr. František Boček, radní města Letovice a předseda komise pro životní prostředí v jedné osobě.  Zjistili jsme, že vlastně vede takový „Ekotým“ na městě. Stará se o odpady, zeleň a další témata související s životním prostředím.
Diskuze byla velmi zajímavá a podnětná, dozvěděli jsme se spoustu nových i překvapivých informací nejen o plánech města Letovice v oblasti udržitelného rozvoje, ale také o tom, jak tuto problematiku vnímá přímo pan Boček. Zajímal se o naše názory i postoje, probrali jsme cíle našeho Ekotýmu a na oplátku mu vylíčili vše, na čem právě pracujeme. 
 
V diskuzi došlo na řadu zajímavých témat:
 
Bioodpad a Letovice
Dozvěděli jsme se, že bioodpad se vozí do Boskovic na kompostárnu. Město Letovice plánuje nový systém svozu a také kompostéry do domácností. Informovali jsme se i na možnost umístění popelnice na bioodpad v areálu školy.
 
Třídění odpadu ve městě
„Zavedením bioodpadu čísla klesla, ale pomalu se vrací do původní výše. Úroveň třídění je zde špatná, a proto se město pokusí od příštího roku zařídit popelnice na třídění do každého domu, aby to lidé neměli tak daleko. Významnou roli zde hraje bohužel pohodlnost, a tak se to snažíme lidem více podstrčit. V Letovicích se třídí jen 10% komunálního odpadu“, uvedl pan Boček.
 
Vodní nádrž Křetínka
Zajímalo nás také, co bude s křetínskou přehradou. Bohužel je přehrada v současnosti nevyhovující, protože není schopná zachytit desetitisíciletou vodu. Majitelem je povodí Moravy a momentálně nejsou k dispozici finanční prostředky a čeká se na schválení dotací. Poté by mělo dojít k odbourání hráze a zvýšení jádra cca o 40 cm, což určitě bude mít dlouhodobý dopad na životní prostředí.
Nabízí se zde tedy otázka, co by se dělo při přestavbě s rybami. Zřejmě by se musel uspořádat výlov. Navíc by se kvůli nedostatku vody mohlo znovunapuštění přehrady protáhnout na 3 až 4 roky.
 
Dvě hodinky naplánované pro společnou diskuzi uplynuly v příjemné atmosféře a my už se teď těšíme na bližší spolupráci.  Jedna z prvních akcí by mohla být například  ekostezka pro děti.  Jsme moc rádi, že je město tématu udržitelného rozvoje nakloněné a zajímá se o naše názory a aktivity.
 
Kamila Kněžourová, členka Ekotýmu
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS