Studentská léta ve výtvarných ateliérech

Někdo umění nechápe, někdo ho zvládá jen z pohodlného sedadla kinosálu, jiní se sem tam podívají na výstavu či zhodnotí, že „je to pěkné“.  A pak je tu skupina lidí, která se rozhodne umění studovat.

Před několika lety se ryze technická Masarykova střední škola v Letovicích přeformovala na školu, kde se snoubí technický um s uměleckým cítěním. Nadaným zájemcům byly nabídnuty dva umělecké obory, které se zaměřují na výtvarné zpracování keramiky. Přijetím na Masarykovu střední školu může začít vaše umělecká kariéra.
 
Studium probíhá jako ateliérová výuka ve dvou oborech, studijním a učebním. Výuka je realizována jak v teoretické rovině studiem dějin umění a technologií zpracování keramiky, tak v rovině praktické.   V ateliérech studenti rozvíjejí svoji kreativitu a fantazii, formují estetické cítění. Pod neformálním vedením renomovaných umělců se dostávají do světa fantazie. Seznamují se se základními kreslířskými, malířskými a sochařskými technikami, učí se základům kompozice a své znalosti následně uplatňují ve vlastní návrhové tvorbě. Samostatně vytvářejí autorská díla jak modelovaná, tak točená na hrnčířském kruhu, zatáčená nebo litá do forem.
 
Kolektiv našich učitelů je obohacen o akademické sochaře, magistra umění a výkonné umělce. Pod jejich vedením se beztvará hrouda hlíny v rukou studentů přetváří na mnohdy fascinující umělecká díla, v kterých se rovné linie a křivky snoubí do harmonického díla. 
Rukopis našich kolegů - umělců je stále více patrný také na interiéru školy, který postupně rozzářila hra světel, barev a tvarů. Vzniká příjemné prostředí, kde učitelé považují za nejdůležitější moment výchovy úsměv a chuť pracovat s každým studentem. Každý z nich je jedinečná osobnost a vyžaduje jiné vedení.
 
Nahlédněte do našich ateliérů a dílen u příležitosti Dnů otevřených dveří 2. 11. a 26. 11. 2016. Můžete nás navštívit také individuálně, rádi se vám budeme věnovat. 
Máte jedinečnou možnost nechat profesionálně posoudit kresby či malby svých dětí, přineste ukázat jejich tvorbu…

M. Bašná
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS