Studenti tvořili ve Dnech stavebnictví a bydlení

Masarykova střední škola Letovice pořádala ve dnech 1. 2. 2016 – 4. 2. 2016 osmý ročník projektových dnů pod názvem Dny stavebnictví a bydlení. V rámci aktivit projektového týdne studenti "Stavebnictví" postavili  model domku a maketu zámku v Rájci-Jestřebí. Žáci oboru „Nábytkářství“  navrhovali a vytvářeli interiér místností vybavených nábytkem. Během týdne se konaly přednášky, workshopy, prezentace vysokých škol nebo stavebních firem.
Návštěvy všech akcí konaných v rámci „Dnů stavebnictví a bydlení“ byly zdarma, během těchto dnů byla možnost prohlídky školy, účasti na přednáškách z programu níže. 

Program 2016

Fotogalerie z minulého ročníku 2015Workshop nábytkářů „Mladí designéři 2016“

Workshop nábytkářů „Modelové projektování“

V projektových dnech si nábytkáři vyzkoušeli netradiční výuku formou modelového projektování pod vedením Ing. Bašné, kde mohli plně uplatnit vlastní kreativitu a využít své znalosti z oblasti interiérové tvorby. Studenti vytvořili projektové týmy a navrhli i realizovali ve zmenšeném měřítku část libovolného interiéru. Zadání je zdánlivě jednoduché, ale vyžadovalo schopnost spolupracovat, rozdělit si úkoly, řešit četné problémové situace, argumentovat, konzultovat varianty řešení…Týmy dle vlastních návrhů vytvořily modely, které musely mít správné proporce. To vyžadovalo vědomosti z oblasti typologie nábytku, antropometrie a ergonomie. Každý tým musel zároveň přemýšlet o volbě materiálů, kombinaci barev…

„Interiérová tvorba“ u maturantů

Ani naši maturanti - nábytkáři nezůstali stranou dění ve Dnech stavebnictví a bydlení. Protože jde o maturitní ročník, zadání workshopu u těchto studentů úzce souvisí s přípravou k maturitě a úspěšnému zvládnutí náročných úkolů posledního ročníku. Studenti intenzivně pracovali na své ročníkové práci z konstrukční přípravy pod vedením Ing. Bašného. Tvořili 3D vizualizace interiérů podle vlastních návrhů.

Text: Ing. Mária Bašná, Foto: Ing. Marek Chládek

 

Prezentace u nábytkářů a truhlářů

Prezentace Agglu SK s. r. o. u nábytkářů a truhlářů

Každý rok zveme do školy firmy z oboru k prezentačním akcím. V letošním ročníku Dnů stavebnictví a bydlení přijel za studenty až ze Slovenska obchodní zástupce firmy Agglu pan Ing. Milan Kollár, PhD. Představil studentům novinky v oblasti průmyslových lepidel pro výrobce nábytku. Studenti si vyslechli výklad a prohlédli si vzorky montážních, kontaktních i tavných lepidel. Navíc byl domluven sponzoring v podobě lepidel do školních dílen.

Prezentace Technické univerzity Zvolen u nábytkářů

Možnosti studia na Dřevařské fakultě Technické univerzity ve Zvolenu představil studentům oboru Nábytkářská a dřevařská výroba proděkan fakulty pan prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Velmi si vážíme, že taková kapacita vážila cestu za našimi studenty.

Text: Ing. Mária Bašná, Foto: Ing. Tomáš Čermák 

 


Stavaři si postavili model rodinného domu

Studenti 3. ročníku oboru Stavebnictví během letošních Dnů stavebnictví a bydlení, pořádaných na naší škole od 1. do 4. 2. 2016, vytvořili model rodinného domu. Na jeho konstrukci použili kapa desky a lepidlo, krov a schodiště jsou dřevěné. Model je v měřítku 1:35. Za podklad sloužily příslušné výkresy RD z předmětu projektování staveb. Model je částečně rozložitelný, tzn. lze postupně oddělávat: střechu (krytinu), krov, podkroví a zbyde 1. nadzemní podlaží s deskou představující upravený terén. Vytvořený model pomáhá s prostorovou představivostí a s vnímáním návaznosti jednotlivých konstrukcí domu.

Věřím, že model dobře poslouží při výuce i budoucím studentům oboru Stavebnictví.

Text i foto: Ing. Alena Tomková

 


"Stavaři" a "Zedníci" se zúčastnili prezentací odborných firem

V rámci 8. ročníku Dnů stavebnictví a bydlení. 3. února nás ve škole navštívili zástupci firmy Heluz cihlářský průmysl v.o.s. Ti pro nás měli připravenou zajímavou prezentaci o svých výrobcích a o správných technologických postupech na stavbách. Poučné byly i fotky z realizací staveb se špatnými neodbornými řešeními a různými amatérskými úpravami na zděných konstrukcích. Po prezentaci se žáci přesunuli do dílny zedníků a zde program pokračoval ukázkami správného zdění ze systému Heluz. Za tím účelem nám firma poskytla materiál, který zůstává ve škole pro další využívání při výuce odborného výcviku zedníků.

4. února proběhla prezentace firmy SASTA cz, provádějící sanace staveb. Opět se jí zúčastnili studenti oborů Stavebnictví a Zedník. Shlédli spoustu zajímavé fotodokumentace ze staveb a akcí této firmy. Většinou se jedná o provádění rekonstrukcí, zabezpečování a zesilování konstrukcí a zemních těles. Vzhledem k používaným technologiím a strojům tato firma provádí i nové speciální konstrukce, zejména ze stříkaného betonu, např. lezecké stěny.

Ještě jednou děkujeme zástupcům firmy Heluz – Ing. Kobzovi a panu Michálkovi a zástupcům firmy SASTA - Ing. Špičkovi, Ing. Bízovi a JUDr. Špičkovi za vstřícný přístup, uspořádání těchto prezentací a poskytnutý materiál pro výuku.

Text i foto: Ing. Alena Tomková

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS