Studenti recyklují a třídí

Recyklohraní

S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí. Díky celostátnímu programu se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí.
Žáci třídili již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy dat je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili. Zároveň je možné spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Jaké byly naše výsledky, můžete najít v uděleném Certifikátu.

Alena Doskočilová
komise EVVO


Soutěž v třídění odpadu

Již druhým rokem probíhá mezitřídní soutěž ve správném třídění odpadu, který vzniká v kmenových třídách. Každá třída odpovídá za jeho správnou separaci do barevně rozlišených košů: papír – plast – biodpad – ostatní bezečný odpad. Během obědové přestávky se vždy ohodnotí správnost vytřídění a celkový pořádek ve třídě. Přihlédne se také zda i PET láhve jsou sešlápnuty, zda koš neobsahuje nebezpečný, skleněný či kovový odpad, který se na budovách třídí centrálně na jednotlivých chodbách.
Takto separovaný odpad v odpoledních hodinách uklízečky separují do venkovních kontejnerů.

Pořadí v kvalitě třídění se vyhodnocuje měsíčně na našich dvou budovách zvlášť a nejlepší třída je ohodnocena sladkou odměnou, nejhorší má pak za povinnost udržovat pořádek před budovou školy kde sídlí.
Mezi opakovanými vítězi patřili za letošní školní rok třídy: NV4, P2A, P1A, UE3 a EV3. Gratulujeme

Ing. Marek Chládek

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS