Stavaři se stále vzdělávají

Současná situace nezastavila vývoj stavebnictví, a proto je důležité, abychom si neustále rozšiřovali obzor a vzdělávali se.

V posledních týdnech proběhlo několik odborných školení našich pedagogů. Například webinář s názvem „Jak navrhovat nové budovy dnes a po roce 2022 - nZEB ve zkratce“, který se týkal plánovaného zpřísnění požadavků na výstavbu nových staveb. Energetická optimalizace se stává důležitou součástí projektu již ve fázi studie. Byli jsme seznámeni se změnami požadavků, novým přístupem k navrhování budov a splněním nových požadavků s co nejnižšími investičními náklady. Získané znalosti předáváme našim žákům během online výuky a diskutujeme na daná témata.

Dále to byl online seminář „Tvorba rozpočtů a kalkulací efektivně“, kde jsme se seznámili s dalším softwarem pro rozpočtování, tentokrát od společnosti ÚRS.

V plánu jsou další webináře jako například Heluz od A do Z, DEKsoft škola nebo Nový přístup k projektování rezidenčního větrání.

Ing. et Ing. Pavlína Bilan

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS