Stavaři se školili v programu BUILDpower S od společnosti RTS

V pondělí 30. října 2017 měli stavaři možnost absolvovat školení v programu BUILTpower S vedené panem Janem Dratvou přímo z RTS, a.s..

Seznámili se nejen z prostředím programu, ale také ze všemi možnostmi využití v praxi. Program BUILDpower S od společnosti RTS slouží k sestavení cenových nabídek a rozpočtů, podporuje stanovení kalkulované ceny díla, vytvoření časového plánu a sledování prostavěnosti.

Více o programu na http://www.rts.cz/buildpower_s_rozpoctovani.aspx. Žáci oboru Stavebnictví budou s tímto programem dále pracovat v předmětu Rozpočtování a kalkulace, kde vyhotoví např. rozpočet k projektu RD, který sami ve třetím ročníku vyprojektovali.

Ing. Hana Dostálová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS