SPŘÍZNĚNI HLÍNOU

Zveme Vás na keramický workshop
SPŘÍZNĚNI HLÍNOU.
Doba konání 12. – 15. července 2021

 

Workshop je určen pro absolventy SŠUPT Velké Opatovice, absolventy a žáky Masarykovy střední školy Letovice a zájemce z řad veřejnosti.

Akce je otevřená ke zhlédnutí pro širokou veřejnost. Občané se mohou detailně podívat, jak vypadá práce odborníků v praxi. Náplní workshopu bude kresba na keramiku barvenými hlinkami, technika je podobná práci se suchým pastelem, jen aplikovaná na keramiku. Dále tvorba repliky pravěké keramiky dle vlastního výběru, výrobky Barevné hlinky se naučíte vyrobit. Součástí akce bude pálení ve venkovní peci.

Veškerý potřebný materiál včetně hlíny a nádob vhodných na malování bude zajištěn organizátory. Workshop je zdarma. Přivezte si s sebou dobré nápady, předlohy nebo návrhy a skvělou náladu.

 

Pro zájemce bude ubytování zajištěno na domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice, ubytování si účastníci budou hradit sami.
Akce se koná za každého počasí.

Workshop organizuje Masarykova střední škola Letovice ve spolupráci se zapsaným spolkem Spřízněni hlínou.
Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2021 na e-mailu: brtnicka@stredni-skola.cz a přes Facebook spolku.

 

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS