Spřízněni hlínou pokračuje výpalem

Stačí tak málo a obyčejná zemina se změní v neobyčejný materiál, v něco, z čeho se dají vytvářet krásné, oko těšící věci. Naprostá většina lidí, kteří keramickou hlínu měli někdy v rukou, jsou jí tak poznamenáni na celý život.

Právě pro ty, kteří na naší škole prošli keramickými obory a dnes je jejich profesní zaměření zcela odlišného rázu, jsme připravili pětidenní workshop nazvaný "Spřízněni hlínou", jehož náplní bylo vytváření venkovní plastiky nebo zahradní keramiky podle vlastních návrhů ze šamotové hlíny. Vyvrcholením akce bude výpal vzniklých výrobků dřevem v polní peci v redukčním prostředí na 1300°C, který se uskuteční 27.9. 2018. Výtvory dále poslouží propagaci a budou umístěny v areálu školy.

Součástí akce bylo pálení ve venkovní peci, dopoledne jsme glazovali a okolo jedenácté zapálili. Výpal končil přesně ve 24:00.

Projekt probíhal za velkého zájmu absolventů a žáků školy. Akce byla určená nejen pro naše žáky, ale také pro občany, kteří se mohli detailně podívat, jak vypadá práce odborníků v praxi, a mohli si vyzkoušet točení. Po celou dobu trvání workshopu byli všem účastníkům k dispozici jako odborní poradci naši učitelé keramických oborů.

Velké poděkování patří našim sponzorům, bez kterých bychom akci nemohli realizovat, za sponzorské dary ve formě šamotových hlín, a to KERAMIKA LETOVICE jmenovitě panu Janu Řehořovi, s.r.o., vedení společnosti P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice, konkrétně výrobní ředitelce Ing. Vladislavě Bomberové, Keramice Pávek z Doubravice nad Svitavou a také Nadaci města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí za finanční podporu.

Martina Brtnická a Jiří Brtnický

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS