SPŘÍZNĚNI HLÍNOU 2023

Zveme Vás na keramický workshop

SPŘÍZNĚNI HLÍNOU

Doba konání 10. – 14. července 2023
Workshop je určen pro absolventy SŠUPT Velké Opatovice, absolventy a žáky Masarykovy střední školy Letovice a zájemce z řad veřejnosti.


Akce je otevřená ke zhlédnutí pro širokou veřejnost. Občané se mohou detailně podívat, jak vypadá práce odborníků v praxi.


Téma workshopu - keramické konvice jako umělecký předmět

K uměleckému vyjádření lze použít další techniky jako je plastický dekor, kresba a malba na keramiku, kresba barevnými křídami, dekorování pomocí raznic, tvorba a pálení Raku. Součástí akce bude pálení dřevem ve venkovní peci.
Veškerý potřebný materiál včetně hlíny (kamenina, porcelán a šamot) a nádob vhodných na raku bude zajištěn organizátory.
Je vhodné přijet s připravenými vlastními návrhy (kresby, fotky obrázky), které můžeme prokonzultovat a měnit na místě.

Workshop je zdarma.


Pro zájemce bude ubytování zajištěno na domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice, ubytování si účastníci budou hradit sami.

Akce se koná za každého počasí na školní zahradě za internátem.

Workshop organizuje Masarykova střední škola Letovice ve spolupráci s Spřízněni hlínou z.s.

Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2023 na e-mailu: brtnicka@stredni-skola.cz a přes Facebook spolku.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS