Spřízněni hlínou

Keramické řemeslo patří k jedné z nejstarších lidských činností, která se předávala v našem regionu z pokolení na pokolení.
Práce hlínou vytváří spojení nejen mezi lidmi, kteří propadli tvořivé kráse tohoto povolání, ale také spojuje minulost s přítomností napříč generacemi. Výuka oborů Design keramiky a Umělecký keramik na naší škole je zárukou,
že toto spojení zůstane zachováno pro budoucnost. Podívejte se na níže uvedený dokument, který je oslavou jedinečnosti keramického řemesla.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS