Spolupráce s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Spolupráce mezi Masarykovou střední školou v Letovicích a firmou Firesta je dynamickým partnerstvím, které přináší vzájemný prospěch. Firesta, přední firma v oblasti stavebnictví, se rozhodla investovat do budoucnosti tím, že podporuje vzdělávání na této škole.

Přednáška Ing. Jakuba Teplého, zkušeného odborníka z Firesty a našeho bývalého žáka, byla součástí této spolupráce. Ing. Jakub Teplý se se studenty podělil o své bohaté zkušenosti z praxe a přiblížil jim procesy a technologie používané ve stavebnictví. Studenti měli možnost klást otázky a diskutovat nejen o probíhající stavbě na Tomkově náměstí, ale i o aktuálních tématech v oboru, což jim poskytlo hodnotný vhled do praktických aspektů stavebnictví.

Spolupráce mezi MSŠ Letovice a firmou Firesta je jasným příkladem toho, jaké pozitivní dopady může na rozvoj mladých lidí mít propojení vzdělávacího sektoru s průmyslem. Taková partnerství jsou klíčem k budování silnější a konkurenceschopnější pracovní síly pro budoucnost.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS