Soutěžili jsme ve znalostech účetnictví!

Žáci I. ročníku oboru Podnikání se pustili v měsíci červnu 2021 do soutěže v účtování. Měli za úkol se vypořádat se dvěma bloky účetních případů, každý z bloků obsahoval 24 vybraných účetních případů z celoročního učiva. Maximálně bylo možno získat 96 bodů.

A jak soutěž dopadla?

1. místo: Magdaléna Přikrylová a Ondřej Vařeka – po 92 bodech

2. místo: Monika Šafářová a Adéla Šulcová –po 82 bodech

3. místo: Anna Padělková – získala 74 body

Je třeba připomenout, že žáci zvládli i méně obvyklé účetní případy – např. účtování mank a škod, spotřebu cenin atd. Vzhledem k tomu, že výuka účetnictví probíhala po celý školní rok převážně distanční formou, patří vítězům poděkování za vzornou přípravu do předmětu „Účetnictví“ a samozřejmě blahopřání nás všech k tomuto úspěchu!

Autorka textu: Jana Plchová, vyučující ekonomických předmětů

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS