Soutěž z účetnictví – třída 3PD – obor PODNIKÁNÍ – dálková forma

 Výsledky soutěže z účetnictví – třída 3PD – obor PODNIKÁNÍ – dálková forma

1 .Romana Filipová                             64 body

2. Lukáš Christoph                              63 body

3. Jan Řehůřek                                   55 bodů

V soutěži, která se uskutečnila 18. března 2019,  bylo možno dosáhnout maximálně 70 bodů.

Soutěžící účtovali celkem 30 účetních případů, které se týkaly pořízení materiálu, pořízení zboží ze zemí EU, zboží na cestě, hrubých mezd a souvisejících případů, nevyfakturované dodávky, nákupu software a jeho odpisu, výpočtu DPH na vstupu i na výstupu, časového rozlišení nákladů příštích období, tvorby zákonné rezervy, přirozeného úbytku materiálu, škody způsobené živelnou pohromou a odhadované výše náhrady škody.

VŠEM ÚSPĚŠNÝM ÚČTAŘŮM ZE TŘÍDY 3PD BLAHOPŘEJEME!

Jana Plchová, vyučující ekonomických předmětů

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS