Soutěž z účetnictví Má dáti/Dal

 Dne 7. 6. 2016 se uskutečnila soutěž v účtování základních účetních případů. Soutěž proběhla ve třídě P1 – nástavbové studium oboru Podnikání - s těmito výsledky:

1. místo – Michala ZDRUBECKÁ – 38 bodů (21 minut)

2. místo - Jiří OCHRANA – 29 bodů (16 minut)

3. místo – Marek PORTL – 29 bodů (19 minut)

Při úspěšném zaúčtování všech účetních případů bylo možno dosáhnout maximálně 44 bodů. V případě rovnosti bodů rozhodovala o pořadí rychlost vypracování soutěžních úkolů.

Vítězům blahopřejeme a věříme, že zvládnutí základů účetnictví jim významně pomůže při prohlubování učiva z účetnictví ve II. ročníku nástavbového studia!

 

Jana Plchová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS