Soutěž Vyjádři svůj názor k osudu Alexeje Navalného

V pondělí 22. 4. 2024 se v Židovském obecním domě v Boskovicích uskutečnilo vyhlášení literární soutěže Vyjádři svůj názor k osudu Alexeje Navalného, kterou pořádala paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Muzeem Blanenska, Muzeem regionu Boskovicka a Senátem ČR. Do soutěže se zapojili žáci z boskovického a blanenského gymnázia, pražských středních škol a také naše škola v Letovicích, která byla zastoupena studenty Davidem Puchnerem ze třídy 3S a Petrem Valešem z 2S. Všichni žáci byli odměněni hodnotnými cenami, např. publikacemi od Ústavu pro studium totalitních režimů nebo poukazem do knihkupectví a pozvánkou do Senátu ČR. Zúčastnění si rovněž vyslechli poutavou přednášku o osudu Alexeje Navalného a hrozbě totalitních režimů v některých zemích. Na závěr proběhlo slavnostní focení.

Petr Valeš, 2S

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS