Soutěž „Ukážeme vám, co ve vás vězí“ 2023

V úterý 21. 11. 2023 se k nám do školy sjelo 9 soutěžních týmů z okolních základních škol. Tříčlenné týmy byly sestaveny z žáků devátých a osmých tříd a čekaly na ně úkoly na čtyřech stanovištích. Na prvním z nich byla tvorba modelu 1. nadzemního podlaží rodinného domu z lepenky v měřítku 1:50 podle výkresu půdorysu. Na druhém stanovišti měli žáci možnost poznat část základních zednických dovedností – poznávali pracovní nářadí, seznámili se se zdícími materiály a stavebními výkresy. Dále se žáci seznámili s prací uměleckých keramiků a z keramické hlíny tvořili ještěrky. Zájemci se mohli zastavit i na čtvrtém stanovišti a podívat se do dílen našich elektrikářů.

Soutěžícím se věnovali naši studenti, učitelé a mistři odborného výcviku. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich studijních i řemeslných oborů a důkladně otestovaly schopnosti zúčastněných. Zvítězily týmy, jejichž modely vytvořené na 1. stanovišti získaly nejvyšší ohodnocení. Body se udílely za úplnost, přesnost, kvalitu provedení a inženýrský přístup. V případě bodové shody týmů pomohla vybrat lepší model odborná komise z našich učitelů a studentů 3. ročníku oboru Stavebnictví.

Umístění na stupních vítězů:

1. místo: tým č.1 - tým ze ZŠ Letovice

2. místo: tým č.7 - tým ze ZŠ Bílovice nad Svitavou

3. místo: tým č.2 - tým ze ZŠ Letovice

Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (lepenkové modely). Žáci z ohodnocených týmů obdrželi navíc diplom a věcné ceny. Vítězům blahopřejeme!

Soutěžní dopoledne se vydařilo a za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

Text: Ing. Alena Tomková

Foto: Matěj Nebola

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Ukážeme co ve vás vězí 2023

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS