Soutěž „ TGM“ a veliký úspěch

Masarykovo demokratické hnutí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo již 11. ročník celostátní soutěže s názvem „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“. Tato soutěž je organizována v rámci projektu „ Masaryk do škol“.

Masarykova střední škola Letovice se opakovaně této celostátní soutěže zúčastňuje. Předsednictvo Masarykova demokratického hnutí za podpory MŠMT udělovalo v budově Magistrátu hlavního města Prahy ceny za jednotlivé práce. Ve vyšší kategorii středních škol se umístil na první pozici z šedesáti prací Dominik Cypra, žák čtvrtého ročníku oboru Nábytkář, se svým pojednáním o filozofických myšlenkách a citátech Masaryka s názvem Fenomén Masaryk. Obdržel diplom, Čestnou medaili TGM, knižní publikaci a finanční odměnu. Slavnostní předávání cen bylo zakončeno projevem náměstka MŠMT a vystoupením pěveckého sboru s písněmi, které měl T. G. Masaryk oblíbené, a slavnostním rautem.

PaedDr. Pavla Bojdová, vedoucí práce

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS