Školní parlament spoluorganizuje dobrovolnickou činnost

Od února letošního roku 5 žáků naší školy spolupracuje na základě smlouvy s Centrem sociálních služeb města Letovice formou dobrovolnické činnosti. Podle časových možností v průměru jedenkrát týdně navštěvují žáci obyvatele „Centra“ a společně tráví čas při hraní společenských her či předčítání textů a dalších aktivitách.

Úvodního jednání o možnosti spolupráce našich žáků s „Centrem“ se zúčastnil ředitel této organizace pan Ing. Ivo Kubín, dále koordinátorka školního parlamentu Ing. Jana Plchová a Mgr. Antonín Loukota, vychovatel z domova mládeže. Rovněž byli jednání přítomni zástupci školního parlamentu. Aktivně se do této akce zapojila zejména Barbora Harnachová ze třídy NSV1, která průběžně informuje o činnosti našich dobrovolníků na jednáních školního parlamentu.

Věříme, že tato spolupráce přináší obyvatelům „Centra“ i našim žákům nové zážitky a zkušenosti a v neposlední řadě i radost ze společných setkání a vzájemného obohacení.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Může jím být osoba starší 15 let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolník bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Odměnou za tuto činnost je nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získávání zkušeností a často i přátelství.

Případní další zájemci o tuto přínosnou činnost se mohou obrátit na Barboru Harnachovou, která jim poskytne bližší informace.

 

Autorka textu: Ing. Jana Plchová, koordinátorka školního parlamentu

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS