Školní parlament bilancuje

12. 6. 2015 se sešli delegáti školního parlamentu společně s koordinátorkou na posledním svém jednání v končícím školním roce. Mimo jiné zde proběhlo zhodnocení akcí, které se podařilo uskutečnit. Jednalo se zejména o celoroční sběr víček pro zdravotně znevýhodněné děti, sběr šatstva a jiných nepotřebných předmětů z domácností pro Diakonii Broumov v listopadu 2014 či zpracování prezentace ke „Dni bez tabáku“ (duben – červen 2015).

Skutečností však zůstává, že na jednání školního parlamentu přicházejí stále stejní zástupci tříd (průměrně 5 žáků ze třídy P1, T2, EU1, P2A, NSV2), kteří jsou přímo o dění a aktivitách parlamentu informováni a mohou zde také vyjádřit svůj názor nebo připomínky. Ostatní třídy nejeví zájem se podílet na dění ve škole, a to je škoda.

Před námi jsou dva měsíce letních prázdnin a po nich nás čeká další školní rok, ve kterém bychom se rádi setkávali s větším zájmem zástupců jednotlivých tříd na jednáních školního parlamentu. Tato jednání probíhají jedenkrát měsíčně, zpravidla první pátek v měsíci. Bližší informace visí na nástěnkách na obou budovách školy a mají je také Vaši třídní učitelé.

Pokusme se zamyslet nad svými osobními možnostmi - jak přispět radou, nápadem, myšlenkou či připomínkou k tomu, co by bylo možno ve škole ještě zlepšit, jaké formy zábavy bychom zde rádi měli, co můžeme udělat pro školu nebo její okolí atd. Vždyť školní parlament je zde pro vás!

 

Krásné prázdniny přesně podle Vašich přání a představ přeje školní parlament!

 

 

Text: J. Plchová, koordinátorka ŠPS

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS