Školení v programu Tepelná technika DEKSOFT

V rámci projektového týdne proběhlo už tradičně školení Ing. Roberta Kokty od firmy DEK. Žáci se naučili ovládat program Tepelná technika. TEPELNÁ TECHNIKA 1D je program pro výpočet a posouzení tepelné techniky skladeb konstrukcí a výplní otvorů. V programu jsou k dispozici rozsáhlé pomocné výpočty pro zohlednění různých systematických tepelných mostů, vlivu spojů na faktor difúzního odporu materiálu a další. K dispozici jsou katalogy materiálů, skladeb i okrajových podmínek.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS