Škola má nové logo

Nové logo školy evokuje svobodu ducha a tvůrčí inspiraci
 
Masarykova střední škola Letovice má nové logo. Dosavadní vizuální styl školy nebyl historicky vázán na tradici, v novodobější historii (90. léta) bylo logo hranaté, později tvořil základnu kruh. Poměrně tvrdé a ostré barvy používaného loga působily komplikace při snaze doladit je moderními barvami, které by s nimi byly kompatibilní a byly využitelné v propagaci. Původně interpretované dva proudy vzdělávání (modrá, červená) v dosavadním logu už jsou minulostí, škola nabízí nástavbové studium, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace aj.
 
 

Nové logo byla výzva ke změně a výsledek naplnil naše očekávání. Základem nového vizuálního stylu školy je jednoduchá, moderní a nadčasová symbolika, která představuje školu jako dynamicky se rozvíjející otevřenou instituci s dlouholetou tradicí. Základní barvou je kovový odstín modré, který evokuje svobodu ducha, tvůrčí inspiraci a navozuje soustředěnou pozornost.
 
Autorem návrhu je zástupce ředitelky pro praktické vyučování Ing. Marek Chládek. Nové logo školy je symbol, proto má mnoho významů a na každého působí jinak, odráží jeho osobní zkušenost a individuální postoj. Autor v obloukovitých tvarech vlnek spatřuje tvořivou sílu myšlenek, jejich zrání a růst. „V otevření loga jako celku z pravé strany je naznačena neustálá otevřenost pro příjem nových poznatků. Jednou z vrstev symbolu může být náznak pootevřené knihy. Tři svislé vlnky dávají písmeno M, první dvě jsou obě S a poslední nejvyšší spolu s ležící vlnkou vytváří písmeno L. Máme v něm tedy také úplnou zkratku školy MSŠL“, vysvětluje Ing. Marek Chládek.
 
Proces implementace nového vizuálního stylu bude trvat několik měsíců. Jedno logo odchází a nové přichází podobně jako probíhají cyklické změny života a přírody. Nové logo reflektuje změny doby, proud moderních trendů ve vzdělávání našich žáků, otevřenost instituce všem zájemcům o studium napříč věkovými kategoriemi a jedinečnost vzdělávací nabídky školy v regionu.
 
Helena Marešová, ředitelka školy
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS