Setkání národního týmu projektu Cerasmus+ v Manises

LogoKrásné, poslední projektové setkání proběhlo ve španělské Valencii v keramickém městě Manises. 

Manises, okouzlující místo plné vůní a místní keramiky, která zdobí prakticky každou stavbu ve městě. Manises, místo, kde keramika má svou historickou tradici a spolu se školou popadne duši každého hrnčíře a už nepustí. Snad proto bylo poslední setkání v končícím projektu naplánováno sem. 

Projekt Cerasmus+ vznikl za účelem podpory keramického řemesla, napříč Evropou, Finskem počínaje, přes Polsko, Českou republiku, Maďarsko, Itálii a konče Španělskem. Úkolem projektu mělo být vytvoření webových stránek jako platformy, kde se mohou virtuálně setkávat keramici z celého světa, kde si mohou vyměňovat své zkušenosti a hledat odpovědi na otázky spojené s jejich aktuální tvorbou. Webové stránky se (https://cerasmus.eu/), můžeme říci, vydařily a každý se zde může zaregistrovat, ať už jako profesionál nebo jenom nadšený zájemce o rukodělnou tvorbu. 

Dalším úkolem bylo vytvořit nové osnovy pro keramické vzdělávání. Osnovy vznikly na základě dotazníků, které ve všech zúčastněných zemích vyplnili lidé, kteří se keramikou zabývají, jak profesionálně v oblasti vzdělávání, soukromých dílen a podniků, tak lidé, kteří se keramikou zabývají jako svým koníčkem. Záměrem je inovované osnovy zavést na všech školách tak, aby v zemích zapojených do projektu vzniklo jednotné vzdělávání budoucích i současných řemeslníků. Velkou část nových osnov jsme si i prakticky vyzkoušeli na národních workshopech, které se uskutečnily během léta. Každý z partnerů se na workshopu věnoval oblasti, která je buď nejvíce trápí, nebo ve které má největší zkušenosti a ve výuce se běžně nevyskytují. Na naší škole jsme se věnovali tématu „Tradice a inovace“. Pracovali jsme s nízkotavitelnými jíly (šlemy) způsobem odpovídajícím 21. století. Neboli tradiční materiál, vhodný pro povrchovou úpravu výrobků, zpracovaný netradičními postupy. 

Na závěrečném setkání jsme měli, kromě zhodnocení projektových aktivit, možnost prohlédnout si budovu školy, jež nás zaujala svým vybavením, prostory a také samozřejmě hotovými výrobky žáků či absolventů. S trochou lítosti jsme se rozloučili se všemi partnery a doufáme, že projekt bude pokračovat v dalších letech, abychom se mohli nejenom setkávat a předávat si své řemeslné zkušenosti, ale hlavně pokračovat v aktivitách na podporu keramiky. 

Martina Brtnická

Letovice, Česká republika

27.11.2019

Článek ke stažení

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS