Sběr plastových víček pro Nelinku pokračuje!

Školní parlament i nadále zajišťuje sběr plastových víček pro malou Nelinku z Vendolí. Víčka se shromažďují v krabicích umístěných v jednotlivých třídách v obou budovách školy. Delegáti školního parlamentu se starají o přemístění nasbíraných víček do igelitových pytlů, které jsou po naplnění předávány rodině Nelinky. V minulém školním roce se nám podařilo nasbírat 9 velkých pytlů víček během celého školního roku a přispět alespoň částečně na nákladnou léčbu Nelinky. Koordinátorka školního parlamentu již kontaktovala rodinu děvčátka a spolupracuje na odvozu nasbíraných víček.

Od začátku září 2014 ve větší míře do sbírky víček přispěla třída P2A, která odevzdala již několik igelitových tašek plných víček.

 

Všem, kteří se podílejí na této záslužné akci, vyslovuje rodina malého děvčátka velké poděkování!

 

 

Autorka textu: Ing. Jana Plchová, koordinátorka školního parlamentu

 

 

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS