REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY

Vážení rodiče, milí absolventi, vážení přátelé školy,

dovolujeme si Vás pozvat na Reprezentační ples Masarykovy střední školy Letovice, který je pořádán pedagogickým sborem školy ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy.

Ples se uskuteční v pátek 9. ledna 2015 v sále Kulturního domu v Letovicích. Od 20.00 h nám k tanci bude hrát skupina I.U.CH. Během večera bude zajištěno bohaté občerstvení i kulturní program.

Vstupenky bude možno zakoupit na sekretariátě školy od 15. listopadu (vstupné s místenkou 100 Kč, bez místenky 80 Kč).

Tímto si Vás zároveň dovolujeme požádat o věcný nebo finanční dar do tomboly. Případný výtěžek plesu je věnován na zlepšení vybavení a propagaci školy. Rozhodnete-li se dar poskytnout, prosíme o jeho předání do 7. 1. 2015 na sekretariát školy.Za jakýkoliv dar do tomboly či příspěvek děkujeme.

Všichni jste srdečně vítáni

S pozdravem
Kolektiv pedagogických pracovníků ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS