Ředitelské volno 30.9. a 16.11. 2020

Vyhlášení volných dnů 30. 9. a 16. 11. 2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) par. 24, vyhlašuji ve dnech 30. září 2020 a 16. listopadu 2020 volné dny (ředitelské volno) ze závažných organizačních a technických důvodů.

Ing. Helena Marešová,
ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS