Provoz školy v době jarních prázdnin a navazujícího ředitelského volna ve dnech 17. – 25. února 2020

Podle par. 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. - zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů ve dnech 24. a 25. února 2020 ředitelské volno (realizace investiční akce „Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy“)
 
V době jarních prázdnin žáků tj. od 17. února 2020 do 24. února 2020 a  v době  výše uvedeného navazujícího ředitelského volna ve dnech 24. a 25. února 2020 bude provoz školy omezen.
 
Přihlášky ke studiu  lze osobně podávat na podatelně školy ve dnech 17. – 19.2. a 24.-25.2. 2020 v době od 8 do 14 hodin. V případě potíží se vstupem do budovy je možno kontaktovat paní sekretářku na tel.: 608 861 173

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS