SPŘÍZNĚNI HLÍNOU 2024

Zveme Vás na keramický workshop

SPŘÍZNĚNI HLÍNOU

Doba konání 8. – 12. července 2024
Workshop je určen pro absolventy SŠUPT Velké Opatovice, absolventy a žáky Masarykovy střední školy Letovice a zájemce z řad veřejnosti.
Akce je otevřená ke zhlédnutí pro širokou veřejnost. Občané se mohou detailně podívat, jak vypadá práce odborníků v praxi.

Téma workshopu - šlemopopelové glazury.

Součástí akce bude pálení dřevem ve venkovní peci a pálení Raku.

Potřebný materiál včetně hlíny (kamenina, porcelán a šamot) bude zajištěn organizátory.
Je vhodné přijet s připravenými vlastními návrhy (kresby, fotky obrázky), které můžeme společně prokonzultovat a měnit na místě.
Také si můžete přivézt vlastní výrobky a popel ze spáleného dřeva.

Workshop je zdarma.


Celý týden se bude na co dívat:

  • pondělí - pokusy se šlemopopelovými povrchy,
  • úterý - od cca 13:00 do 01:00 pálení v polní peci,
  • středa a čtvrtek - čarování s ohněm tj. pálení Raku,
  • pátek - dopolední vyložení polní pece.

Těšíme se na setkání,

Martina, Jirka, Zuzka, Ella a Klára


Pro zájemce bude ubytování zajištěno na domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice, ubytování si účastníci budou hradit sami.

Akce se koná za každého počasí na školní zahradě za internátem.

Workshop organizuje Masarykova střední škola Letovice ve spolupráci s Spřízněni hlínou z.s.

Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2024 na e-mailu: brtnicka@stredni-skola.cz a přes Facebook spolku Spřízněni hlínou.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS