Přednáška z pojišťovnictví pro žáky P2A

Martin ŽenataŽáci II. ročníku oboru „Podnikání“ měli příležitost v úterý dne 9. 4. 2013 vyslechnout zajímavé a aktuální informace z oboru pojišťovnictví. Přednášku pro ně uspořádal už tradičně pan Martin Ženata, který se úspěšně pohybuje v tomto odvětví již šestým rokem. Seznámil žáky s možnostmi ochrany rizik, s nimiž se můžeme v každodenním životě setkat, a to jak u členů našich rodin, tak v podnikání. Připravená prezentace byla doplněna i krátkými videoukázkami. První z nich přiblížila našim žákům historii jedné z největších světových pojišťoven, druhá jim zprostředkovala možnost vidět otevření moderního pracoviště pojišťovny.
     Přednášku pan Ženata zpestřil hned dvěma soutěžemi, jejichž vítězové byli odměněni peněžitou odměnou a pozváním na oběd.
     Panu Martinu Ženatovi děkujeme za jeho vstřícnost a zájem o pořádání přednášky pro naše žáky. Jeho zásluhou získávají žáci další aktuální informace z oboru pojišťovnictví, který rovněž i jim může do budoucna nabídnout zajímavé zaměstnání.

Ing. Jana Plchová

 Přednáčka 1  Přednáčka 2

 Přednáčka 3  Přednáčka 4

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS