Přednáška pro budoucí absolventy naší školy

V pondělí dne 3. února 2020 přijela za našimi budoucími absolventy – žáky tříd 2PO, 4NVM a 3E – paní Žaneta Dzapková, DiS., pracovnice Úřadu práce v Blansku. Cílem její návštěvy bylo seznámit žáky s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce, kam zanedlouho zamíří.
Přednáška na téma „Budoucí uplatnění aneb jak se neztratit na trhu práce“ přinesla řadu nových informací, které pomohou žákům při hledání možností dalšího profesního směřování. Je možno využít nabídky mnoha VOŠ i VŠ a vybrat si obor studia, který odpovídá naší představě o budoucím zaměstnání. Žáci mohou využít možnosti studia v jazykové škole, studia v zahraničí nebo zkrácené formy studia a získat tak další výuční list za 1 rok nebo další maturitní vysvědčení za 2 roky studia. Bližší informace zjistíme například na www.atlasskolství.cz.
V další části přednášky získali žáci návod, jak se připravit na pracovní pohovor. Dále jim paní Dzapková připomněla, co znamenají měkké a tvrdé dovednosti, jejichž znalost vyžadují zaměstnavatelé.
Součástí přednášky byl i malý test za znalostí pracovního práva, ve kterém naši žáci rozhodně uspěli. 
Další přednáška s podobným zaměřením se uskuteční ve čtvrtek dne 13. února 2020, tentokrát pro žáky třídy 3PZ, 3T a 3U.
 
Ing. Jana Plchová
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS